Проследяване на клиничните проучвания

Проследяване на клиничните проучвания . По време на клиничното проучване пациентите трябва редовно да идват в клиниката за преглед и тестване. Също така, по време на посещения, те обикновено отговарят на въпросите на лекарите за тяхното благосъстояние. Тези процедури са необходими за оценка на ефикасността и безопасността на ново лекарство. За да се проведе правилно проучването, е необходимо всички участници да пристигнат в строго уговорено време. Графикът на посещенията е описан в протокола за изследване и лекарят запознава пациента с него. Честотата на посещенията варира в зависимост от протокола на изследването – в едното проучване посещенията могат да бъдат седмични, а в другото едно посещение е планирано на всеки няколко месеца. Честотата на посещенията и всички извършени процедури и прегледи са описани в информирано съгласие. Подписвайки информирано съгласие, пациентът се съгласява с предложения график на посещенията.

Много изследвания се правят амбулаторно; в същото време пациентът приема всички лекарства у дома и идва в клиниката само за прегледи. Но понякога е важно участникът в клиничното проучване (изследването) да е под наблюдението на лекари в болницата. Ако протоколът предвижда стационарно лечение, лекарят предупреждава пациента за това.

Ако пациентът отговаря на критериите и реши да участва в клинично проучване (изпитване), на пациента се представя информирано съгласие.

Този документ съдържа цялата информация за клиничното изпитване, какво може да очаква пациентът като участник и рисковете и ползите, свързани с изпитването. Документът за информирано съгласие трябва да бъде внимателно прегледан. След като получи отговори на всички интересуващи въпроси, пациентът подписва документа. От участниците може да се изисква:

Вземете изследваното лекарство според указанията

идват на планирани медицински срещи (посещения);

вземете тестове и се подложете на диагностични процедури.

Участниците в клиничното проучване могат също да получат безплатна медицинска помощ, експериментално лекарство и услуги на отдели за функционална и лабораторна диагностика като част от клинично изпитване по протокола.

Проследяване на клиничните проучвания